ŞANLIURFA YURDUM SPOR OYUNLARI SPOR TALİMATI

 

 • A- SPORTİF FAALİYETLER / TURNUVA

Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sporun insan sağlığına faydalarını kavramalarını sağlayarak serbest vakitlerini sportif aktiviteler ile değerlendirmelerine imkân sunmak, arkadaşlık ilişkileri içerisinde iş birliği içerisinde hareket etme alışkanlığını kazandırmak, spor ile ilgili temel düzeydeki bilgileri edinmelerini temin etmek, vücut sistemlerinin güçlendirilmesini ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

 1. Yurt Time Spor Projesi; gençlerimizin günlük spor alışkanlığı geliştirmeleri, akademik ve kişisel gelişim sağlamaları, parasını yönetebilmeleri, aktif vatandaşlık bilinci kazanmaları, sosyal faaliyetlere zaman ayırmaları, yurt işleyişine katkı sunmaları ve ayrıca ek ekonomik gelir elde edebilmeleri amacıyla Yurt-Time Spor Projesi düzenlenecektir.
 2. Öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarında birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla ilgili federasyonlarla iletişime geçilerek Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Curling, Futbol, Futsal, Geleneksel Türk Okçuluğu, Halkoyunları, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme branşlarında başta olmak üzere; Dart, Bilek güreşi, Boks, Uzakdoğu sporları, Jimnastik, Aerobik, pilates, Etnospor vb. dallarda sportif faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 3. Her yurtta mutlaka Satranç kursu açılacak olup, bu branşla ilgili faaliyetlerin özellikle tüm eğitim öğretim süresi boyunca aktif bir şekilde devamlılığının sağlanmasına özen gösterilecektir. Bu hususlarda tüm koordinasyon ve sorumluluk il müdürlüğünde olacaktır.
 4. Her ilde en az bir kız ve bir erkek yurt müdürlüğünde Halkoyunları Kursu açılacaktır. Halkoyunları Federasyonu Başkanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol dikkate alınarak Halkoyunları İl Temsilcileri ile koordineli bir şekilde yürütülecektir.
 5. Engelli öğrencilerimizin öncelikle İl Müdürlükleri bünyesinde engelli sporculara yönelik çalışma yapan, halk eğitim müdürlüğü veya EYS programında engelli öğrencilere yönelik çalışma yapabilecek antrenörlerle bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Planlanan faaliyetlerin girişleri GSBNET/Akademi sisteminde “Engelsiz Spor” bölümüne yapılacaktır.
 6. İl ve yurt içinde düzenlenecek olan sportif faaliyetler, turnuvalar ile Engelsiz Spor faaliyetlerinde “Eğitim Faaliyetleri Öğrenci Temsilcisi”ne aktif görev verilecektir.
 7. Yurt müdürlükleri, yurtlarında mutlaka blok veya katlar arası yarışma/turnuva düzenleyerek yurt ekip/takımını oluşturacak ve takımlar ilde yapılacak il finaline katılacaktır. İllerde 4’ten fazla kız, 4’ten fazla erkek yurdu var ise önce yurt elemeleri yapılacak ve birinci gelen takım yurdu temsilen il finaline katılacaktır. İllerde 4’ten az yurt var ise (Örneğin: 3 kız 2 erkek yurdu) yurtlarda öğrenciler tarafından birden fazla takım kurulabilecek ve o takımlarla il finali yapılacaktır. Yarışma ve turnuvalar ilin durumu ve katılan takım sayısına göre iki devreli ya da tek devreli lig usulüne göre yapılabilecektir.
 8. 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde bireysel branşlar ile ilgili Bölge ve Türkiye Finalleri Güz yarıyılının sonunda yapılması planlandığından bu branşlara yönelik turnuvaların erken başlatılması önem arz etmektedir.
 9. Müsabakalara katılacak ve ilgili branşta lisansı bulunmayan tüm öğrencilerin, Yurdum Spor Kulübünde aktif bir şekilde spor yapması ve lisanslarının çıkartılması konusunda teşvik edilecektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri nezdinde düzenlenecek tüm müsabakalara gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin yapılarak öğrencilerimizin yönlendirilmesi sağlanacaktır.
 10. İl müdürlükleri bireysel sporlarda 1 Aralık 2023 tarihinde, Takım Sporlarında 31 Aralık 2023 tarihine kadar il içi turnuvalarını tamamlayarak takımlarını hazırlayacaklardır.Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Futbol, Futsal, Geleneksel Türk Okçuluğu, Halkoyunları (Kadın- Erkek), Masa Tenisi, Satranç, Tenis, Voleybol (Kadın- Erkek), Yüzme (Kadın- Erkek) dallarında ve engelli öğrencilerimizin istedikleri branşta uygunluğa göre iller arası yarışma ve turnuva düzenlenecek olup yeri ve tarihi bilahare bildirilecektir.
 11. İl dışı yarışma ve turnuvalarda her takımdan sorumlu 1 (bir) idari personel, 1 (bir) antrenör ve il müdürlüğünün belirleyeceği en az 1 sportif faaliyetler öğrenci temsilcisi görevlendirilecektir. Görevlendirmeler, il müdürlükleri tarafından yapılacak ayrıca bu konuda Genel Müdürlükten onay alınmayacaktır. Turnuvaya katılacak öğrencileri fairplay ruhuna uygun yönlendirebilmek için öğrencilerle sağlıklı ve doğru iletişim kuracak personel arasından görevlendirme yapılacaktır. Ekip/takımların başında görevli olan personel, antrenör ve öğrenci temsilcisi sorumlu oldukları öğrenci grubuna tertip komitesinin verdiği bilgileri iletecek ve faaliyet süresince grubundan ayrılmayacaktır. Ayrıca, oyuncu ve gruplara, centilmenliğe aykırı davranmaları hâlinde disiplin cezası ile cezalandırılacakları hakkında bilgi verecektir.
 12. İl müdürlüklerince yapılacak yarışma ve turnuvalar için Yurt Hizmetleri Müdürü başkanlığında, Spor Hizmetleri Müdürü, il müdürlüğünün belirleyeceği en az 1 Eğitim faaliyetleri öğrenci temsilcisi, sportif eğitim uzmanı, antrenör ve ilgili spor branşı federasyon il temsilcisinden oluşan “GSB Yurtları İl Spor Tertip Komitesi” kurulacaktır. Faaliyetler, il müdürlüğü yıllık faaliyet takvimine dâhil edilecektir. Tertip komitesi sporcuların millilik durumunu ve liglerde oynayıp oynamadığını kontrol edecektir.
 13. Takımlara, Futbol Süper Ligi, 1’inci, 2’nci lig (U-17 Elit ligi, U-19 Elit ligi lisanslı sporcuları) ve 3’nci ligi; Basketbol (Kadın- Erkek) Süper Lig, Basketbol (Kadın- Erkek) ligi; Voleybol Efeler, Sultanlar, Kadın ve Erkekler 1’inci lig takımlarda lisanslı oynayan oyuncular ile Atletizm, Badminton, Bilardo, Masa Tenisi, Satranç, Tenis ve Yüzme branşı dâhil yarışmaya esas tüm branşlarda Millilik derecesi almış hiçbir sporcu turnuvaya alınmayacaktır. Turnuvaya katılacak oyuncuların yurtlarına giriş ve çıkışları Genel Müdürlük tarafından incelenecek ve onay verilmeyen oyuncular turnuvalarda yarışamayacaktır.
 14. Yarışma veya turnuvalara katılacak her öğrenci için düzenlenecek Ek-6 Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlere Katılma Belgesi; yurtlar arasında yurt müdürü, iller arasında ise il müdürü tarafından onaylanacaktır.
 15. Ekip/takımların görevlileri; yurtlar arası yarışma veya turnuvalara katılacak öğrencilerin isim listeleri, Faaliyetlere Katılma Belgesi ve Ek-7 Sağlık Beyanı Formu her öğrenci için düzenleyerek, faaliyetin başlamasından önce GSB Yurtlarıİl Spor Tertip Komitesi Başkanlığı’na ibraz edecektir. Tertip Komitesi bu belgeleri 1 yıl muhafaza edecektir.
 16. İl müdürlükleri iller arası yarışma ve turnuvalara katılacak görevli personelin adı soyadı ile ekip/takımlarında yer alan kız-erkek öğrencilerin adı soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını yarışma ve turnuvadan en az 7 gün önce ellerinde olacak şekilde Tertip Komitesine ve Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.
 17. Tertip komitesi; yurda kayıtlı olmayan ve 13. maddede takımlarda yer almayacağı belirtilen oyuncular ile centilmenlik dışı davranışta bulunan öğrenci, antrenör ve personeli tespit ettiği takdirde bir tutanak ile takımı/ekibi yarışmadan diskalifiye edecek; tutanak, hakem/gözlemci raporu gibi belgeleri Ek-8 Turnuva Sonuç Raporuyla birlikte Genel Müdürlüğe gönderecektir.
 18. Yarışma ve turnuva süresince tertip komitesine itirazlar maç bitiminde aynı gün içinde yazılı olarak yapılacaktır. Komite, itirazı özenle inceleyerek gereğini yerine getirmek üzere aynı gün içerisinde ivedilikle karar verecektir.
 19. Yarışma ve turnuvalar sonrasındaki itirazlar Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılacaktır. İtirazların haklı bulunması hâlinde kazanılan madalya, kupa vb. ödüller geri alınarak diğer hak sahiplerine verilecektir.
 20. Talimatta belirtilen usul ve esaslara aykırı davranan, yarışma ve turnuvanın ahengini bozan ekip/takım öğrencileri, görevli personel ve antrenörler hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanacaktır. Bakanlık dışından gelen antrenörlerin ise sözleşmeleri feshedilecek ve bu kişilere hiçbir zaman görev verilmeyecektir. Ayrıca bundan önceki yıllarda yapılan turnuvalarda disiplinsizlik ve takım ruhuna uymayan davranışlar içinde olan öğrenciler takımlara alınmayacaktır.
 21. Maç esnasında sahadan çekilen ve/veya karşılaşmalara çıkmayan takımlar ile mazeretsiz kupa törenine katılmayan il müdürlüğü takımları bir sonraki yıl yapılacak yarışma/turnuvalara katılamayacaktır.
 22. Yarışma veya turnuvalara katılacak her öğrenci üniversite kimliği, yurt tanıtma kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaportundan birini yanında bulunduracak, söz konusu belgeleri ibraz edemeyen öğrenciler yarışma veya turnuva dışı bırakılacak ve bu hususlar Tertip Komitesince titizlikle takip edilecektir.
 23. Grup elemeleri ve Türkiye finallerinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve fairplay ödülleri verilecektir. Turnuvaları organize eden il müdürlükleri fairplay ödülüne layık görülebilecek sportif olayları Genel Müdürlüğe bildirecek ve fairplay ödülü almaya hak kazanan takımlar Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir.
 24. GSB Yurtları İl Spor Tertip Komitesi tarafından, yapılan her turnuva veya yarışma bitiminde Ek-8 Turnuva Sonuç Raporu düzenlenecektir. Raporda; yarışma ve turnuvalara ilişkin sonuçlar, öğrenci sayıları ve dereceye giren ekip/takımlarda uluslararası öğrenciler varsa bunların da isimleri, uyruğu ve barındığı yurt belirtilecek ve faaliyetin bitiminden bir gün sonra Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
 25. İl yarışma ve turnuvalarında dikkat edilecek hususlar:

a. İl Satranç Turnuvası;

(1) Önce yurt müdürlüklerinde turnuva düzenlenecek, turnuvada ilk üçe girenler il turnuvasına katılacaktır.

(2) Öğrenciler il turnuvasına gelmeden önce lisans çıkartacak, öğrencilerin dereceleri (UKD) Ulusal Kuvvet Derecesi hesaplarına dâhil edilecektir.

(3) Her il müdürlüğü mutlaka satranç turnuvası düzenleyecektir.

b. İl Futbol Turnuvası;

 • (1)Takımlar 11 asil 10 yedek olmak üzere 21 erkek sporcudan oluşacaktır.

(2) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.

c. İl  Halı Saha Futbol Turnuvası;

 1. Takımlar sahanın büyüklüğüne göre belirlenecektir. Takımların yedek oyuncuları asil oyuncular sayısı kadar olacaktır.

  (2) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.

  ç. İl Voleybol Turnuvası (Kız-Erkek);

  (1) Takımlar 6 asil, 6 yedek olmak üzere 12 erkek sporcudan oluşacaktır.

  (2) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.  

  d. İl Basketbol Turnuvası;

  (1) Takımlar 5 asil, 7 yedek olmak üzere, 12 kız ve 12 erkek sporcudan oluşacaktır.

  (2) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.  

  e. İl Masa Tenisi Turnuvası;

  (1) Takımlar 3 asil, 1 yedek olmak üzere, 4 kız ve 4 erkek sporcudan oluşacaktır.

  (2) Karşılaşmalar şampiyona sistemi ile takımlar arası yapılacaktır.

  (3) Karşılaşmalarda oyun kuralları gereği beyaz ve sarı tişört giyilmeyecektir.

  f. İl Kort Tenisi Turnuvası;

   (1) Takımlar 4 kız ve 4 erkek sporcudan oluşacaktır.

   (2) Takım karşılaşmaları iki single ve bir double şeklinde yapılacaktır.             

  (3) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.

  g. İl Kros Yarışması;

  (1) Yarışma mesafesi kızlarda 1.500 metre ve erkeklerde 3.000 metredir.

 2. Önce yurt müdürlüklerinde yarışma düzenlenecek, yarışmada ilk üçe girenler il finaline katılacaktır.

h. İl Badminton Turnuvası;

(1) Takımlar 4 asil, 1 yedek olmak üzere 5 kız ve 5 erkek sporcudan oluşacaktır.

(2) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.

ı. İl Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası;

(1) Takımlar 3 asil, 1 yedek olmak üzere 4 kız ve 4 erkek sporcudan oluşacaktır.

i. İl Futsal Turnuvası;

   (1) Takımlar 5 asil ve 5 yedek sporcudan oluşacaktır.

   (2) Karşılaşmalar uluslararası kurallara göre yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1                                      TAKIM BAŞVURU FORMU

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen “Şanlıurfa Yurdum Spor Oyunları” boyunca;

 

 1. Herhangi bir yaralanma veya sakatlığa sebebiyet vermemek için sorumlu kişilerin talimatlarına uyacağımıza,
 2. Etkinlik esnasında ve sonrasında yaşanacak herhangi bir sağlık sorunu ve sakatlık durumunda sorumluluğun tamamını üzerime alacağımıza
 3. Müsabakaya katılım göstermediğimiz takdirde hükmen mağlup olacağımı/mızı kabul ettiğimizi
 4. Maç esnasında alınacak olan video ve fotoğraf görsellerinin sosyal medya platformlarında ve ulusal görsel medyada yayınlanmasına rıza göstereceğimizi

 

TAKIM & OYUNCU BİLGİLERİ

 

TAKIM ADI:

ATLETİZM

 

MASA TENİSİ

 

BADMİNTON

 

SATRANÇ

 

BASKETBOL

 

TENİS

 

BİLARDO

 

VOLEYBOL

 

FUTBOL

 

YÜZME

 

FUTSAL

 

HALK OYUNLARI

 

OKÇULUK

 

 

 

 

S.NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

İRT. TELEFONU

İMZA

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

TAKIM SORUMLUSU

İDARİ AMİR

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

İrtibat Telefonu:

İrtibat Telefonu:

İMZA:

İMZA:

 

Beyan ve taahüt ederim …../…../2023

 

 

 

*Bu form doldurulduktan sonra bağlı bulunduğunuz Yurt Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

* Katılım gösterilecek spor dalını işaretleyiniz. Her spor dalı için ayrı listeler hazırlayınız.