Güreş Aday Hakem Kursu
 01-03 Haziran 2023 Tarihleri arasında Şanlıurfa'da açılacak olan Güreş Aday Hakem Kursuna katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

TC vatandaşı olmak

En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Milli takımda güreşmiş olanlar için tahsil şartı aranmamaktadır)

18 yaşından gün almış olmak ve 34 yaşından küçük olmak

Hakemlik yapmasına engel durum oluşturacak bedensel, zihinsel veya ruhsal bir engelinin olmaması

Katıldıkları illerdeki  yapılacak olan Güreş Aday Hakem Kursu ‘nda başarılı olmak

Sporcu, antrenör veya idareci olarak herhangi bir spor branşında altı aydan daha fazla men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

En az bir yıl lisanslı güreş yapmış olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak ve lisans tescil fişi yerine geçecek yazı, BESYO mezunlarından güreş uzmanlık belgesi veya güreş dersi aldığını belirten not dökümü ile belgelenir.) Bu şart cetvel hakemi olmak isteyen adaylarda aranmaz.

Güreş Aday Hakem Kursu‘na katılacak adayların Hangi ilde kursa katılacaklarsa o ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Herhangi bir spor branşından ceza almadığına dair bir yazı (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden veya E-devlet kapısı üzerinden alınabilir)

Vukuatlı Nüfus Belgesi (İl Nüfus Müdürlüklerinden veya E-devlet kapısı üzerinden alınabilir)

Öğrenim belgesi (Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların öğrenci işlerinden mezunların ise onaylı mezuniyet belgesi veya diploması,)

Güreş yaptığına dair belge (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden, Kulüplerden en az bir yıllık vizeli lisans)

Sağlık Raporu (Aile hekimliklerinden, devlet hastanelerinden, özel hastanelerden veya üniversite hastanelerinden alınacak hakem olmasına engel bir durumu olmadığına dair bir sağlık raporu)

E-devlet üzerinden veya adliyelerden alınabilecek adli sicil ve arşiv kayıt belgesi

2 (iki) adet fotoğraf