Faaliyetler
ŞANLIURFA GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK PROGRAMI EKTEDİR.

22.HAFTA_-2.doc

20.HAFTA_ (1).doc

19.HAFTA_-1-2.doc

YENİ HAFTALIK PROGRAN (1).xlsx

18.HAFTA_.doc

  • Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak.
  • Okuldışı izcilik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak.
  • Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak, Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, İlgili mevzuat ve Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğünce verilen benzeri görevleri yapmak.

Yayınlarımız

-  Şanlıurfa Gençlik Spor Dergisi / Kasım 2013