ŞANLIURFA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI PERSONELİN BAŞVURUSU İÇİN KABUL – RED EDİLEN KESİN LİSTE

02.03.2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 375 Sayılı KHK Kararnameye Eklenen geçici madde 23 ile Müdürlüğümüzde çalışmakta olan ve sürekli işçi kadrosuna geçmek için başvuruda bulunanların idareye teslim ettikleri evraklar; 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerince İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliğine göre incelenmiş olup kesin liste ekte sunulmuştur.

HİZMET ALIMI PERSONELİN BAŞVURUSU İÇİN KABUL – RED EDİLEN KESİN LİSTE