ŞANLIURFA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI PERSONELİN BAŞVURUSU KABUL – RED EDİLEN GEÇİCİ LİSTESİ
13.02.2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde 23 ile, Müdürlüğümüzde çalışmakta olan ve sürekli isçi kadrosuna geçmek için başvuruda bulunanların idareye teslim ettikleri evraklar; 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliğine göre incelenmiştir.

Başvuru sonuçlarına itiraz süresi 14.02.2018 – 16.02.2018 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasındadır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ...